Home

Particulieren

Ondernemingen

Overheden

Het recht

Het gerecht

Over ons

Stel uw vraag

Ontzetting uit burgerlijke en politieke rechten
facebook facebook
 • Register

Algemeen

De ontzetting uit de burgerlijke en politieke rechten is een bijkomende straf die afhankelijk van de hoofdstraf facultatief dan wel verplicht kan zijn, levenslang of tijdelijk is, en geheel of gedeeltelijk is.

De straf dient gerechtelijk worden opgelegd, en vloeit dus niet automatisch voor uit een veroordeling.


Over welke burgerlijke en politieke rechten gaat het?

De burgerlijke en politieke rechten zijn opgesomd in art. 31, eerste lid Sw.:

 • openbare ambten, bedieningen of betrekkingen vervullen (hetgeen voor vastbenoemde ambtenaren verregaande gevolgen kan hebben)
 • ereteken dragen of adellijke titels te voeren
 • gezworene of deskundige te zijn, als getuige op te treden (tenzij om inlichtingen te geven)
 • verkozen te worden
 • voogd of curator te zijn (behalve over de eigen kinderen), de ambten van gerechtelijk raadsman of (voorlopig) bewindvoerder uit te oefenen
 • wapens of munitie te te maken, te dragen etc. of in het leger te dienen

Daarnaast kan de veroordeelde ook ontzet worden uit zijn kiesrecht (art. 31, tweede lid Sw.)


Wanneer wordt de ontzetting uitgesproken?

De ontzetting voor de rechten opgesomd in het eerste lid van art. 31 Sw. zijn verplicht, levenslang en geheel (art. 31 Sw.) bij de volgende veroordelingen:

 • levenslange opsluiting
 • levenslange hechtenis
 • opsluiting van 15 jaar of langer

In deze gevallen kan de veroordeelde ook levenslang of voor een periode van 20 tot 30 jaar ontzet worden uit zijn kiesrecht.

De ontzetting is - naar keuze van de strafrechter - facultatief, tijdelijk (10 tot 20 jaar) of levenslang en geheel of gedeeltelijk (art. 32 Sw.) bij de volgende veroordelingen:

 • hechtenis
 • opsluiting van 5 tot 10 jaar

Als de Strafwet het uitdrukkelijk oplegt, kan de ontzetting facultatief, tijdelijk en geheel of gedeeltelijk worden uitgesproken bij een veroordeling tot correctionele straffen, en dit voor een termijn van 5 tot 10 jaar (art. 33 Sw.).

De Strafwet (art. 33bis Sw.) laat tot slot aan de strafrechter toe om alle correctioneel veroordeelden te ontzetten van de uitoefening van het kiesrecht voor een periode van 5 tot 10 jaar. 

 

Home

Particulieren

Ondernemingen

Overheden

Het recht

Het gerecht

Over ons

Stel uw vraag

Ons adres:
Bollebergen 2a bus 20
9052 Gent-Zwijnaarde
Contactgegevens:
Tel.: +32 (0)9 334 94 70
Fax: +32 (0)9 334 94 77
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Disclaimer

De informatie beschikbaar op of via deze website is louter van algemene aard en is uitsluitend bedoeld voor algemeen gebruik. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en vormt derhalve geen juridisch advies. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de website de grootst mogelijke inspanning tot zorgvuldigheid is betracht, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist kan zijn. Er worden dan ook geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op de website.

De website geniet auteursrechtelijke bescherming. Uw toegang tot de website en de aldaar ter beschikking gestelde informatie houdt geen enkele overdracht van enige intellectuele eigendomsrechten in. De informatie die u op of via de website ter beschikking wordt gesteld, mag enkel voor uw eigen interne doeleinden worden aangewend. U onthoudt zich ervan deze informatie of bestanden voor enige andere doeleinden te gebruiken, in het bijzonder door deze op commerciële wijze te exploiteren.