Home

Particulieren

Ondernemingen

Overheden

Het recht

Het gerecht

Over ons

Stel uw vraag

Werkstraf
facebook facebook
  • Register

Algemeen

De werkstraf is een volwaardige hoofdstraf (art. 37ter tot en met 37quinquies Sw.).

De werkstraf kan ook een onderdeel uitmaken van de strafbemiddeling.

De strafuitvoeringsrechtbank heeft bovendien de bevoegdheid om een gevangenisstraf van minder dan 1 jaar om te zetten in een werkstraf.


Voor welke misdrijven kan een werkstraf opgelegd worden?

Een werkstraf is mogelijk voor alle feiten waarop een politiestraf of correctionele straf staat (art. 37ter §1 Sw.). De rechter dient steeds een vervangende gevangenisstraf of geldboete te voorzien.

Voor een aantal misdrijven is een werkstraf uitgesloten (art. 37ter §1 tweede lid Sw;): gijzeling, verkrachting en andere seksuele misdrijven (voor zover er minderjarigen bij betrokken zijn), doodslag en roofmoord.


Hoelang duurt een werkstraf en hoe wordt deze uitgevoerd?

Een werkstraf dient minstens 20 uren en maximum 300 uren te bedragen.

Straffen van minder dan 45 uren zijn politiestraffen, straffen van meer dan 45 uren zijn correctionele straffen.

Een werkstraf wordt uitgevoerd onder toezicht van een justitieassistent (justitiehuis), en dit in principe binnen de 12 maanden na het vonnis. Gelet op het toenemend aantal werkstraffen en het aantal justitieassistenten niet toeneemt, is het soms niet mogelijk om deze termijn te halen.

Een werkstraf kan enkel uitgevoerd worden bij een openbare dienst of een vzw/stichting met een sociale, wetenschappelijke of culturele doelstelling.

De concrete modaliteiten van de werkstraf worden bepaald in een overeenkomst die de veroordeeld dient te ondertekenen.

Home

Particulieren

Ondernemingen

Overheden

Het recht

Het gerecht

Over ons

Stel uw vraag

Ons adres:
Bollebergen 2a bus 20
9052 Gent-Zwijnaarde
Contactgegevens:
Tel.: +32 (0)9 334 94 70
Fax: +32 (0)9 334 94 77
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Disclaimer

De informatie beschikbaar op of via deze website is louter van algemene aard en is uitsluitend bedoeld voor algemeen gebruik. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en vormt derhalve geen juridisch advies. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de website de grootst mogelijke inspanning tot zorgvuldigheid is betracht, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist kan zijn. Er worden dan ook geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op de website.

De website geniet auteursrechtelijke bescherming. Uw toegang tot de website en de aldaar ter beschikking gestelde informatie houdt geen enkele overdracht van enige intellectuele eigendomsrechten in. De informatie die u op of via de website ter beschikking wordt gesteld, mag enkel voor uw eigen interne doeleinden worden aangewend. U onthoudt zich ervan deze informatie of bestanden voor enige andere doeleinden te gebruiken, in het bijzonder door deze op commerciële wijze te exploiteren.