Algemeen

De werkstraf is een volwaardige hoofdstraf (art. 37ter tot en met 37quinquies Sw.).

De werkstraf kan ook een onderdeel uitmaken van de strafbemiddeling.

De strafuitvoeringsrechtbank heeft bovendien de bevoegdheid om een gevangenisstraf van minder dan 1 jaar om te zetten in een werkstraf.


Voor welke misdrijven kan een werkstraf opgelegd worden?

Een werkstraf is mogelijk voor alle feiten waarop een politiestraf of correctionele straf staat (art. 37ter §1 Sw.). De rechter dient steeds een vervangende gevangenisstraf of geldboete te voorzien.

Voor een aantal misdrijven is een werkstraf uitgesloten (art. 37ter §1 tweede lid Sw;): gijzeling, verkrachting en andere seksuele misdrijven (voor zover er minderjarigen bij betrokken zijn), doodslag en roofmoord.


Hoelang duurt een werkstraf en hoe wordt deze uitgevoerd?

Een werkstraf dient minstens 20 uren en maximum 300 uren te bedragen.

Straffen van minder dan 45 uren zijn politiestraffen, straffen van meer dan 45 uren zijn correctionele straffen.

Een werkstraf wordt uitgevoerd onder toezicht van een justitieassistent (justitiehuis), en dit in principe binnen de 12 maanden na het vonnis. Gelet op het toenemend aantal werkstraffen en het aantal justitieassistenten niet toeneemt, is het soms niet mogelijk om deze termijn te halen.

Een werkstraf kan enkel uitgevoerd worden bij een openbare dienst of een vzw/stichting met een sociale, wetenschappelijke of culturele doelstelling.

De concrete modaliteiten van de werkstraf worden bepaald in een overeenkomst die de veroordeeld dient te ondertekenen.