Home

Particulieren

Ondernemingen

Overheden

Het recht

Het gerecht

Over ons

Stel uw vraag

Uitstel
facebook facebook
  • Register

Algemeen

De rechter kan beslissen om de tenuitvoerlegging van de straf uit te stellen. 

Het verschil met de opschorting, is dat bij uitstel de rechter de verdachte niet alleen schuldig verklaart aan de hem ten laste gelegde feiten, doch ook een straf bepaalt.

Evenwel voegt de rechter hieraan toe dat deze straf geheel of gedeeltelijk niet moet worden uitgevoerd, voor zover de veroordeelde binnen een bepaalde proefperiode geen nieuwe misdrijven pleegt. De rechter kan aan dit uitstel ook probatievoorwaarden koppelen.


Wanneer kan de rechter uitstel uitspreken?

De rechter kan de uitvoering van de straf uitstellen indien:

  • de dader nog nooit eerder veroordeeld werd tot een criminele straf of tot een gevangenisstraf van meer dan 12 maanden (zelfs met uitstel uitgesproken)
  • het misdrijf moet worden gestraft met een gevangenisstraf van maximaal 5 jaar

De rechter die uitstel toekent dient:

  • een proefperiode te bepalen tussen 1 en 5 jaar (indien de straf minder dan 6 maand gevangenisstraf is, dan is dit maximum 3 jaar)
  • de eventuele probatievoorwaarden duidelijk te omschrijven
  • zijn beslissing duidelijk en uitdrukkelijk te motiveren


Welke rechtbanken zijn bevoegd om uitstel toe te kennen?

Alle rechtbanken die ten gronde oordelen (politierechtbank, correctionele rechtbank, hof van assisen) kunnen uitstel van strafuitvoering toekennen.

De onderzoeksgerechten (raadkamer en kamer van inbeschuldingstelling) kunnen dit niet uitspreken.


Hoe kan het uitstel herroepen worden?

Het uitstel wordt verplicht herroepen wanneer de veroordeelde een nieuw misdrijf pleegt waarop een criminele straf staat of een correctionele hoofdgevangenisstraf van meer dan 6 maanden zonder uitstel. Wordt deze nieuwe veroordeling (opnieuw) met uitstel uitgesproken, dan is er geen herroeping.

Het uitstel kan daarenboven ook worden herroepen wanneer de veroordeelde een nieuw misdrijf pleegt waarop een hoofdgevangenisstraf van 1 tot 6 maanden staat. De rechter kan eventueel het uitstel niet herroepen, maar kan hieraan probatievoorwaarden koppelen (of bijkomende probatievoorwaarden als het om probatieuitstel gaat).

Home

Particulieren

Ondernemingen

Overheden

Het recht

Het gerecht

Over ons

Stel uw vraag

Ons adres:
Bollebergen 2a bus 20
9052 Gent-Zwijnaarde
Contactgegevens:
Tel.: +32 (0)9 334 94 70
Fax: +32 (0)9 334 94 77
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Disclaimer

De informatie beschikbaar op of via deze website is louter van algemene aard en is uitsluitend bedoeld voor algemeen gebruik. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en vormt derhalve geen juridisch advies. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de website de grootst mogelijke inspanning tot zorgvuldigheid is betracht, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist kan zijn. Er worden dan ook geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op de website.

De website geniet auteursrechtelijke bescherming. Uw toegang tot de website en de aldaar ter beschikking gestelde informatie houdt geen enkele overdracht van enige intellectuele eigendomsrechten in. De informatie die u op of via de website ter beschikking wordt gesteld, mag enkel voor uw eigen interne doeleinden worden aangewend. U onthoudt zich ervan deze informatie of bestanden voor enige andere doeleinden te gebruiken, in het bijzonder door deze op commerciële wijze te exploiteren.