Home

Particulieren

Ondernemingen

Overheden

Het recht

Het gerecht

Over ons

Stel uw vraag

Straftoemeting
facebook facebook
  • Register

Algemeen

In de strafwet wordt voor elk misdrijf een straf voorzien. Dit houdt in dat de strafrechter zich hier aan moet houden en geen andere straf mag uitspreken voor de misdrijven die hij vaststelt dan wettelijk voorzien. Dit principe wordt ook wel samengevat in het adagium nulla poena sine lege.

De strafwet bepaalt echter de straf in abstracto. De strafrechter kan die straf van geval tot geval concretiseren. Zo kan een straf het voorwerp uitmaken van verzwaring of verzachting. In een aantal gevallen is de strafrechter verplicht om een strafverzwarende of strafverzachtende omstandigheid toepassen. In andere gevallen is dit facultatief en heeft de strafrechter dus meer vrijheid.

De strafwet voorziet bovendien ook een minimum- en een maximumstraf, waartussen de strafrechter kan manoeuvreren. De strafrechter kan dan ook rekening houden met bepaalde elementen die te maken hebben met de verdachte of met de gepleegde feiten. De strafrechter dient wel de uiteindelijke straf in zijn beslissing duidelijk te motiveren (art. 149 GW.).


Omstandigheden die de straf kunnen verminderen

Een onderscheid dient hierbij te worden gemaakt tussen:

 

Home

Particulieren

Ondernemingen

Overheden

Het recht

Het gerecht

Over ons

Stel uw vraag

Ons adres:
Bollebergen 2a bus 20
9052 Gent-Zwijnaarde
Contactgegevens:
Tel.: +32 (0)9 334 94 70
Fax: +32 (0)9 334 94 77
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Disclaimer

De informatie beschikbaar op of via deze website is louter van algemene aard en is uitsluitend bedoeld voor algemeen gebruik. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en vormt derhalve geen juridisch advies. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de website de grootst mogelijke inspanning tot zorgvuldigheid is betracht, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist kan zijn. Er worden dan ook geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op de website.

De website geniet auteursrechtelijke bescherming. Uw toegang tot de website en de aldaar ter beschikking gestelde informatie houdt geen enkele overdracht van enige intellectuele eigendomsrechten in. De informatie die u op of via de website ter beschikking wordt gesteld, mag enkel voor uw eigen interne doeleinden worden aangewend. U onthoudt zich ervan deze informatie of bestanden voor enige andere doeleinden te gebruiken, in het bijzonder door deze op commerciële wijze te exploiteren.