Home

Particulieren

Ondernemingen

Overheden

Het recht

Het gerecht

Over ons

Stel uw vraag

Uitvoering van de straf
facebook facebook
  • Register

Algemeen

Bij de uitvoering van de straf dient een onderscheid te worden gemaakt tussen:

  • De uitvoering van de vrijheidsberovende straffen (met diverse modaliteiten).
  • De uitvoering van de geldstraffen

De uitvoering van de straf kan ook beïnvloed worden door een genade beslissing.

Tot slot is er ook nog de verjaring van de strafuitvoering.


Uitvoering van de vrijheidsberovende straffen

a/
Wie tot een vrijheidsberovende straf wordt veroordeeld, zal meestal niet onmiddellijk de gevangenis in moeten maar nog een tijdje in vrijheid blijven. Enige tijd na de veroordeling zal de veroordeelde een oproeping krijgen om zich bij een gevangenis aan te melden en dit binnen de 5 dagen.

Indien de veroordeelde niet ingaat op deze oproeping, zal het Openbaar Ministerie een bevel tot gevangenneming uitvaardigen. Op grond hiervan zullen de politiediensten de veroordeelde - desnoods met dwang - naar de gevangenis brengen.

Indien de rechtbank een veroordeling uitspreekt van minstens 1 jaar, kan het Openbaar Ministerie de onmiddellijke aanhouding vragen aan de rechtbank. Indien de rechtbank hierop ingaat en de veroordeelde aanwezig is tijdens de uitspraak, zal hij ter plaatse aangehouden worden en naar de gevangenis gebracht worden. Is de veroordeelde niet aanwezig dan zal hij onmiddellijk opgespoord worden met het oog op zijn gevangenzetting.

Indien de veroordeelde op het ogenblik van de veroordeling in voorlopige hechtenis is, dan blijft hij in de gevangenis, dit keer ter uitvoering van zijn straf.

Korte gevangenisstraffen worden in de praktijk niet meer uitgevoerd wegen de overbevolking van de gevangenissen.

b/
De modaliteiten van de uitvoering van vrijheidsberovende straffen behoren tot de bevoegdheid van de strafuitvoeringsrechtbank.

Deze modaliteiten zijn:

c/
De Minister van Justitie heeft zelf ook nog een aantal bevoegdheden met betrekking tot de modaliteiten van de strafuitvoering.

Deze modaliteiten zijn:

  • Uitgaansvergunning: de gedetineerde kan de toestemming krijgen om de gevangenis voor een maximumtermijn van 16 uur te verlaten (omwille van medische, sociale, juridische, familiale, opleidings- of professionele belangen van de gedetineerden, dan wel om de sociale integratie van de gedetineerde voor te bereiden)
  • Penitentiair verlof: de gedetineerde kan per trimester de toestemming krijgen om 3 x 36 uren de gevangenis te verlaten ten behoeve van familiale, affectieve en sociale contacten van de gedetineerde, dan wel met het oog op de reïntegratie van de gedetineerde. Dit is wel pas mogelijk vanaf het jaar voorafgaand aan de datum waarop de gedetineerde voldoet aan de voorwaarden voor voorwaardelijke invrijheidstelling.
  • Onderbreking: de gedetineerde kan de toestemming krijgen om de gevangenis voor een maximumtermijn van 3 maanden te verlaten omwille van familiale redenen. Deze modaliteit wordt slechts zeer uitzonderlijk toegekend.


Uitvoering van de geldstraffen

Een afschrift van een vonnis waarin een geldboete is uitgesproken, wordt door de griffie toegezonden aan de ontvanger van de penale boeten.

De ontvanger zal vervolgens de veroordeelde een betalingsuitnodiging sturen.

Indien de veroordeelde niet betaalt, dan zal de ontvanger een onderzoek doen naar de financiële mogelijkheden van de veroordeelde, en zal hij het Openbaar Ministerie inlichten over het feit dat de boetes niet betaald worden. In dit laatste geval kan het Openbaar Ministerie overgaan tot uitvoering van de eventuele vervangende gevangenisstraf.

 

Home

Particulieren

Ondernemingen

Overheden

Het recht

Het gerecht

Over ons

Stel uw vraag

Ons adres:
Bollebergen 2a bus 20
9052 Gent-Zwijnaarde
Contactgegevens:
Tel.: +32 (0)9 334 94 70
Fax: +32 (0)9 334 94 77
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Disclaimer

De informatie beschikbaar op of via deze website is louter van algemene aard en is uitsluitend bedoeld voor algemeen gebruik. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en vormt derhalve geen juridisch advies. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de website de grootst mogelijke inspanning tot zorgvuldigheid is betracht, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist kan zijn. Er worden dan ook geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op de website.

De website geniet auteursrechtelijke bescherming. Uw toegang tot de website en de aldaar ter beschikking gestelde informatie houdt geen enkele overdracht van enige intellectuele eigendomsrechten in. De informatie die u op of via de website ter beschikking wordt gesteld, mag enkel voor uw eigen interne doeleinden worden aangewend. U onthoudt zich ervan deze informatie of bestanden voor enige andere doeleinden te gebruiken, in het bijzonder door deze op commerciële wijze te exploiteren.