Home

Particulieren

Ondernemingen

Overheden

Het recht

Het gerecht

Over ons

Stel uw vraag

Beperkte hechtenis en elektronisch toezicht
facebook facebook
  • Register

Algemeen

Een beperkte hechtenis houdt in dat de gedetineerde regelmatig de gevangenis mag verlaten (12 uur per dag). Dit kan hij doen voor professionele redenen, familiale redenen of opleidingsredenen.

Het elektronisch toezicht houdt in dat de veroordeelde zijn gevangenisstraf volledig of gedeeltelijk buiten de gevangenis kan doorbrengen onder voorwaarden die gecontroleerde worden via elektronische middelen. De enkelband is de meeste bekende vorm hiervan.


Voorwaarden

Opdat tot deze modaliteiten kan besloten worden is vereist dat:

Een bijkomende voorwaarden is de afwezigheid van tegenaanwijzingen zoals in het geval van de voorwaardelijke invrijheidstelling.


Procedure

Vooraleer de strafuitvoeringsrechtbank kan beslissen, dient het Openbaar Ministerie en de gevangenisdirecteur advies te verlenen. Alvorens de gevangenisdirecteur advies geeft, kan de gedetineerde gehoord worden door het personeelscollege. De strafuitvoeringsrechtbank zal eventueel ook het slachtoffer horen als er bijzondere voorwaarden in zijn belang worden opgelegd. Ook andere personen kunnen steeds gehoord worden.

Indien de strafuitvoeringsrechtbank de maatregel weigert dan dient de gedetineerde 6 maanden te wachten om een nieuwe aanvraag in te dienen als hij een straf van maximum 5 jaar uitzit, en een jaar te wachten indien hij een straf van meer dan 5 jaar uitzit.


Herroeping

Het Openbaar Ministerie houdt toezicht op het verdere verloop van de genomen maatregelen. Zij kan het initiatief nemen om de uitvoeringsmodaliteiten te laten herroepen, herzien of schorsen, als de betrokkene:

  • opnieuw veroordeeld wordt voor een wanbedrijf of misdaad die hij in de proefperiode pleegde
  • een ernstige bedreiging vormt voor de fysieke of psychische integriteit van derden
  • de voorwaarden niet naleeft
  • nalaat een nieuw verblijfsadres door te geven

Herroeping betekent dat de veroordeelde onmiddellijk terug naar de gevangenis moet. Schorsing betekent dat de veroordeelde ook onmiddellijk terug naar de gevangenis moet maar de strafuitvoeringsrechtbank kan de voorwaarden binnen de maand herroepen of herzien. Herziening betekent dat de voorwaarden worden verscherpt, aangepast of worden er bijkomende voorwaarden opgelegd.

Home

Particulieren

Ondernemingen

Overheden

Het recht

Het gerecht

Over ons

Stel uw vraag

Ons adres:
Bollebergen 2a bus 20
9052 Gent-Zwijnaarde
Contactgegevens:
Tel.: +32 (0)9 334 94 70
Fax: +32 (0)9 334 94 77
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Disclaimer

De informatie beschikbaar op of via deze website is louter van algemene aard en is uitsluitend bedoeld voor algemeen gebruik. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en vormt derhalve geen juridisch advies. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de website de grootst mogelijke inspanning tot zorgvuldigheid is betracht, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist kan zijn. Er worden dan ook geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op de website.

De website geniet auteursrechtelijke bescherming. Uw toegang tot de website en de aldaar ter beschikking gestelde informatie houdt geen enkele overdracht van enige intellectuele eigendomsrechten in. De informatie die u op of via de website ter beschikking wordt gesteld, mag enkel voor uw eigen interne doeleinden worden aangewend. U onthoudt zich ervan deze informatie of bestanden voor enige andere doeleinden te gebruiken, in het bijzonder door deze op commerciële wijze te exploiteren.