Home

Particulieren

Ondernemingen

Overheden

Het recht

Het gerecht

Over ons

Stel uw vraag

Genade
facebook facebook
  • Register

Algemeen

Het verlenen van genade betekent dat een rechterlijke beslissing wordt teniet gedaan. De straf die onder genade valt blijft bestaan (net zoals de veroordeling van de strafrechter), maar de uitvoering van de straf wordt beïnvloed.

De Grondwet kent dit recht toe aan de Koning, als lid van de uitvoerende macht.

De Koning hoeft geen specifieke procedure te volgen, doch zal zich doorgaans baseren op een onderzoek en advies van het Openbaar Ministerie.


Wat houdt genade in?

Een genade beslissing kan er in bestaan dat:

  • een straf geheel of gedeeltelijk wordt kwijt gescholden
  • een straf wordt omgezet in een andere straf (binnen de grenzen van de Strafwet)

Genade kan individueel of collectief zijn. Collectieve genade kan worden verleend naar aanleiding van uitzonderlijke gebeurtenissen (bvb. huwelijk van de koning of troonsbestijging) dan wel om overvolle gevangenissen te ontlasten.


Welke straffen kunnen onder het genaderecht vallen?

Enkel definitief geworden straffen kunnen onder een genademaatregel vallen. Het moet dus om veroordelingen gaan die kracht van gewijsde hebben gekregen.

Beveiligingsmaatregelen (zoals internering) vallen niet onder het genaderecht.

 

 

Home

Particulieren

Ondernemingen

Overheden

Het recht

Het gerecht

Over ons

Stel uw vraag

Ons adres:
Bollebergen 2a bus 20
9052 Gent-Zwijnaarde
Contactgegevens:
Tel.: +32 (0)9 334 94 70
Fax: +32 (0)9 334 94 77
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Disclaimer

De informatie beschikbaar op of via deze website is louter van algemene aard en is uitsluitend bedoeld voor algemeen gebruik. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en vormt derhalve geen juridisch advies. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de website de grootst mogelijke inspanning tot zorgvuldigheid is betracht, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist kan zijn. Er worden dan ook geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op de website.

De website geniet auteursrechtelijke bescherming. Uw toegang tot de website en de aldaar ter beschikking gestelde informatie houdt geen enkele overdracht van enige intellectuele eigendomsrechten in. De informatie die u op of via de website ter beschikking wordt gesteld, mag enkel voor uw eigen interne doeleinden worden aangewend. U onthoudt zich ervan deze informatie of bestanden voor enige andere doeleinden te gebruiken, in het bijzonder door deze op commerciële wijze te exploiteren.