Home

Particulieren

Ondernemingen

Overheden

Het recht

Het gerecht

Over ons

Stel uw vraag

Incasso van facturen
facebook facebook
 • Register

Onbetaalde facturen kunnen uw onderneming vaak in financiële moeilijkheden brengen. Het is dan ook belangrijk om zeer snel uw niet-geprotesteerde facturen te kunnen invorderen. Ons kantoor verzorgt al meer dan 10 jaar voor heel veel ondernemingen de incasso van hun facturen. Contacteer ons dus zeker !


Hoe gaan wij te werk? 

Wij gaan op een zeer gestructureerde en efficiënte wijze te werk bij het invorderen van uw openstaande facturen:

 • Invordering via niet-gerechtelijke weg

  Binnen de 24 uur na ontvangt van uw opdracht sturen wij al een eerste aanmaning naar uw schuldenaar
  - Volgt geen betaling dan wordt een tweede aanmaning na 10 dagen (bij handelaars) of 30 dagen (naar consumenten) gestuurd
  - Volgt betaling, dan storten wij de hoofdsom van de factuur naar u door
 • Invordering via gerechtelijke weg

  - Indien via minnelijke weg geen betaling wordt ontvangen dan doen wij een solvabiliteitsonderzoek van uw schuldenaar
  - In overleg beslissen wij dan of we overgaan tot een gerechtelijke procedure
  - In dit geval dagvaarden wij de schuldenaar voor de bevoegde rechtbank en vorderen een vonnis waarin de schuldenaar wordt veroordeeld
  - Zodra een vonnis uitgesproken is, sturen wij dit door naar een gerechtsdeurwaarder om deze uitspraak gedwongen uit te voeren

Waarom beroep doen op een advocaat om uw facturen in te vorderen en niet op een incassobureau?

De voordelen om met een advocaat samen te werken zijn de volgende:

 1. Een brief van een incassobureau komt vaak agressiever over dan een brief van een advocaat die een meer professionele indruk geeft
 2. Het slagingspercentage bij een brief van een advocaat is groter. Een schuldenaar betaalt sneller onder druk van een brief van een advocaat
 3. Een ingebrekestelling van een advocaat stuit onder bepaalde voorwaarden de verjaring. Dit is niet zo bij een brief van een incassobureau
 4. Enkel een advocaat kan een factuur via gerechtelijke weg invorderen. Een incassobureau dient dan ook op een advocaat beroep te doen indien er geen betaling volgt
 5. Een advocaat heeft toegang tot het bevolkingsregister en kan het huidige adres van uw schuldenaar opsporen. Een advocaat kan ook een solvabiliteitsonderzoek doen
 6. De schuldenaar betaalt steeds op de derdenrekening van een advocaat. Deze rekening staat onder controle van de Orde van Advocaten.

Een advocaat kan dan ook verder gaan dan een incassobureau en zorgt voor een hoger slagingspercentage.


Wat kost de incasso van facturen?

Wij bieden buitengewoon scherpe tarieven aan voor de incasso van uw facturen:

 1. Invordering via niet-gerechtelijke weg

  U betaalt ons 25 euro (excl. btw)

  Slagen wij er niet in om betaling van uw facturen te ontvangen, dan betaalt u enkel deze 25 euro

  Slagen wij er wel in om betaling van uw facturen te ontvangen, dan behouden wij aanvullend op deze 25 euro de interesten en het schadebeding (excl. btw) en storten de hoofdsom van de factuur naar u door

 2. Invordering via niet gerechtelijke weg

  U betaalt ons 150 euro (excl. btw) én de factuur van de gerechtsdeurwaarder voor de dagvaarding.

  Slagen wij er niet in om enige betaling te ontvangen door insolvabiliteit of faillissement van de schuldenaar, dan betaalt u ons enkel deze 150 euro.

  Slagen wij er wel in om betaling te ontvangen, dan behouden wij de interesten, het schadebeding en de rechtsplegingsvergoeding (excl. btw) en storten de hoofdsom van de factuur en de dagvaardingskost naar u door.

  Indien verweer door uw schuldenaar wordt gevoerd en uw factuur voor de rechter wordt betwist, dan zijn onze standaardtarieven van toepassing.

 

 

Home

Particulieren

Ondernemingen

Overheden

Het recht

Het gerecht

Over ons

Stel uw vraag

Ons adres:
Bollebergen 2a bus 20
9052 Gent-Zwijnaarde
Contactgegevens:
Tel.: +32 (0)9 334 94 70
Fax: +32 (0)9 334 94 77
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Disclaimer

De informatie beschikbaar op of via deze website is louter van algemene aard en is uitsluitend bedoeld voor algemeen gebruik. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en vormt derhalve geen juridisch advies. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de website de grootst mogelijke inspanning tot zorgvuldigheid is betracht, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist kan zijn. Er worden dan ook geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op de website.

De website geniet auteursrechtelijke bescherming. Uw toegang tot de website en de aldaar ter beschikking gestelde informatie houdt geen enkele overdracht van enige intellectuele eigendomsrechten in. De informatie die u op of via de website ter beschikking wordt gesteld, mag enkel voor uw eigen interne doeleinden worden aangewend. U onthoudt zich ervan deze informatie of bestanden voor enige andere doeleinden te gebruiken, in het bijzonder door deze op commerciële wijze te exploiteren.