Home

Particulieren

Ondernemingen

Overheden

Het recht

Het gerecht

Over ons

Stel uw vraag

U bent slachtoffer van een misdrijf ?
facebook facebook
 • Register

Heeft u als slachtoffer van een misdrijf een familiale verzekering met optie rechtsbijstand? Het ereloon van uw advocaat zal dan in bepaalde gevallen volledig betaald worden door uw verzekeraar, zodat u zelf geen advocaatskosten dient te dragen. Contacteer ons en wij kijken dit voor u na.

 • Indienen van een klacht

  Wij staan u als slachtoffer bij vanaf de eerste momenten dat een misdrijf is gepleegd. Wij adviseren u over de juridische mogelijkheden die u als slachtoffer hebt.

  Indien de politiediensten ambtshalve nog geen kennis hebben genomen van het misdrijf, dan helpen wij u om een klacht in te dienen. Dit kan ofwel een klacht zijn bij de procureur des konings (het parket), dan wel een klacht met burgerlijke partijstelling bij een onderzoeksrechter.
 • De onderzoeksfase

  Wij volgen het strafonderzoek (hetzij een opsporingsonderzoek dan wel een gerechtelijk onderzoek) nauwgezet op. Zo vragen wij geregeld inzage in het onderzoek om de stand van zaken op te volgen, of verzoeken om bijkomende onderzoeksmaatregelen te nemen.

  Wij staan u bij indien de procureur des konings na afloop van een opsporingsonderzoek bemiddeling in strafzaken voorstelt.

  Op het einde van een gerechtelijk onderzoek behartigen wij uw belangen voor de raadkamer die zal oordelen of er voldoende aanwijzingen zijn van schuld om de verdachte naar de correctionele rechtbank te verwijzen. In het geval de raadkamer tot buiten vervolgingstelling zou beslissen, dan onderzoeken wij of beroep bij de kamer van inbeschuldingstelling wenselijk is.
 • De vonnisfase

  Tijdens een procedure voor de correctionele rechtbank (of hof van assisen) behartigen wij uw belangen als slachtoffer.

  Wij zullen - los van de vordering van de procureurs des konings - de rechtbank er van overtuigen dat de verdachte effectief schuldig is aan de feiten die hem ten laste worden gelegd.

  Indien u schade hebt geleden, stellen wij een nota burgerlijke partijstelling op, waarin wij een begroting maken van uw schade met het verzoek aan de rechtbank om het slachtoffer hiertoe te veroordelen.

  Indien de verdachte zou vrijgesproken worden, of de verdachte gaat in beroep tegen zijn veroordeling, dan staan wij u eveneens bij in een procedure voor het hof van beroep.

  Indien u niet akkoord zou gaan met het oordeel van het hof van beroep, dan onderzoeken wij of een voorziening bij het Hof van Cassatie wenselijk is, dankzij de bijstand van een advocaat  die houder is van het getuigschrift bijzondere opleiding cassatieprocedure in strafzaken.
 • De uitvoeringsfase

  Nadat een verdachte veroordeeld werd om een schadevergoeding te betalen, dan zorgen wij voor invordering van deze veroordeling zodat deze vergoeding ook betaald wordt. Indien mogelijk dienen wij een dossier in bij de Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders.

  Indien een verdachte onder voorwaarden wenst vrij te komen, en voor de strafuitvoeringsrechtbank verschijnt, dan zullen wij uw belangen behartigen bij de strafuitvoeringsrechtbank.

 

Lees veel meer in onze sectie over het strafrecht.

Home

Particulieren

Ondernemingen

Overheden

Het recht

Het gerecht

Over ons

Stel uw vraag

Ons adres:
Bollebergen 2a bus 20
9052 Gent-Zwijnaarde
Contactgegevens:
Tel.: +32 (0)9 334 94 70
Fax: +32 (0)9 334 94 77
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Disclaimer

De informatie beschikbaar op of via deze website is louter van algemene aard en is uitsluitend bedoeld voor algemeen gebruik. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en vormt derhalve geen juridisch advies. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de website de grootst mogelijke inspanning tot zorgvuldigheid is betracht, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist kan zijn. Er worden dan ook geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op de website.

De website geniet auteursrechtelijke bescherming. Uw toegang tot de website en de aldaar ter beschikking gestelde informatie houdt geen enkele overdracht van enige intellectuele eigendomsrechten in. De informatie die u op of via de website ter beschikking wordt gesteld, mag enkel voor uw eigen interne doeleinden worden aangewend. U onthoudt zich ervan deze informatie of bestanden voor enige andere doeleinden te gebruiken, in het bijzonder door deze op commerciële wijze te exploiteren.